Voorschriften en attesten:


De huisarts levert in principe geen voorschriften/attesten af op telefonische verzoek.
Het RIZIV(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde de Geneesheren
verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiƫnt te hebben gezien.

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en onderzoek nodig en het valt onder de
medische verantwoordelijkheid. Er is ook tijd voor nodig. Je komt dus best naar de raadpleging.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen attesten die echt en
verantwoord zijn. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Je kan ook geen voorschriften of attesten krijgen voor iemand anders; "Shoppen" voor de familie kan niet.19-04-2024 © Europe/Brussels Xavier Ghijselings links